دوشنبه 10 بهمن 1401  | English -  فارسی
جستجو: 
نتایج مسابقات یو اف سی 123 - UFC 123
نتایج مسابقاتی که در یو اف سی 123 برگزار گردید بدین قرار است:

مسابقات مقدماتی:

مسابقه اول: تایسون گریفین در مقابل نیک لنتز ........................................... برنده مسابقه: نیک لنتز

مسابقه دوم: پاول کلی در مقابل تی جی اوبرین .......................................... برنده مسابقه: پاول کلی

مسابقه سوم: ادسون باردوزا در مقابل مایک لالو ......................................... برنده مسابقه: مایک لالو

مسابقه چهارم: کارو پاریسوان در مقابل دنیس هالمن ..................................... برنده مسابقه: کارو پاریسوان

مسابقات اصلی:

مسابقه اول: جورج سوتیروپولوس در مقابل جو لازون ..................................... برنده مسابقه: جو لازون

مسابقه دوم: فیل داویس در مقابل تیم بوش .............................................. برنده مسابقه: فیل داویس

مسابقه سوم: جرالد هریس درمقابل مایکل فالکو ....................................... برنده مسابقه: جرالد هریس

مسابقه چهارم: مت هاگس در مقابل بی جی پن ......................................... برنده مسابقه: مت هاگس

مین وانت:

رامپیج جکسون در مقابل لیوتون ماچیدا .................................................... برنده مسابقه: رامپیج جکسون