جمعه 12 خرداد 1402  | English -  فارسی
جستجو: 
مسابقاتی که در یو اف سی 124 برگزار شد

مسابقات و مبارزات 124 UFC :مسابقاتی که در یو اف سی 124 برگزار شد:

مسابقات مقدماتی:

مسابقه اول: رافائل ناتال در مقابل بونگفلد ........................................................... Rafael Natal vs. Jesse Bongfeldt

مسابقه دوم: پیرسون در مقابل مت ریدل .......................برنده پیرسون ................   Sean Pierson vs. Matt Riddle

مسابقه سوم: ریچاردو آلمریا در مقابل تی جی گرانت .....برنده ریچاردو آلمریا.......... Ricardo Almeida vs. TJ Grant

مسابقه چهارم: جان مکدسی در مقابل آودینوود .............برنده جان مکدسی ......... John Makdessi vs. Pat Audinwood

مسابقات اصلی:

مسابقه اول: استفان استروو در مقابل مک کورکل ..........برنده استفان استروو ...... Stefan Struve vs. Sean McCorkle

مسابقه دوم: جو استیونسون در مقابل مک دانزیگ .........برنده مک دانزیگ    ......... Joe Stevenson vs. Mac Danzig

مسابقه سوم:  تیاگو آلوز درمقابل جان هاوارد .................برنده تیاگو آلوز ................ Thiago Alves vs. John Howard

مسابقه چهارم: چارلیز اولیویرا در مقابل جیم میلر ...........برنده جیم میلر  .............. Charles Oliveira vs. Jim Miller

مین وانت:

جورجس اس تی پیر درمقابل جاش کوشک ...................برنده جورجس اس تی..... Georges St-Pierre vs. Josh Koscheck