جمعه 12 خرداد 1402  | English -  فارسی
جستجو: 
یو اف سی 135
یو اف سی 135

یو اف سی 135 به تاریخ 24 سپتامبر 2011 در پپسی سنتر واقع در دنور ، کلورادو آمریکا با جمعیتی بالغ بر 16344 نفر برگزار گردید .

مبارزه اول جیمز هونا در مقابل ریکاردو رومرو
برنده مبارزه : جیمز هونا
هونا توانست با ضربات مشت خود رومرو را در راند اول ناک اوت نماید.

مبارزه دوم تاکی یا میزوگاکی در مقابل کول اسکو ودو
برنده مبارزه : تاکی یا میزوگاکی
میزوگاکی توانست اسکو ودو را با ضربات مشت خود در راند دوم ناک اوت تکنیکی نماید

مبارزه سوم جونیور آسونکائو در مقابل ادی یاگین
برنده مبارزه : جونیور آسونکائو
آسونکائو توانست یاگین را با رای باتفاق آرا از پیش روی خود بردارد.

مبارزه چهارم نیک رینگ در مقابل تیم بوتچ
برنده مبارزه : بوتچ
بوتچ توانست با گرفتن رای اکثریت به نفع خود ، نیک رینگ را پشت سر گذارد.

مبارزه پنجم تونی فرگوسن در مقابل آرون رایلی
برنده مبارزه : تونی فرگوسن
تونی فرگوسن توانست رایلی را در گوشه رینگ در دقیقه پنجم راند اول ناک اوت تکنیکی نماید.

مبارزه ششم نت دیاز در مقابل تاکانوری گومی
برنده مبارزه : نت دیاز
نت دیاز توانست تاکانوری گومی را با قفل بازو وادار به تسلیم ( ساب میشن) در راند اول نماید.

مبارزه هفتم تراویس برآون در مقابل راب براگتون
برنده مبارزه : برآون
تراویس برآون توانست با رای اکثریت پیروز میدان شود.

مبارزه هشتم بن روث ول درمقابل مارک هانت
برنده مبارزه : مارک هانت
مارک هانت توانست با اکثریت آرا به نفع خود ، روث ول را از پیش روی خود بردارد.

مبارزه نهم مت هیوز درمقابل جاش کسچک
برنده مبارزه : جاش کسچک
جاش کسچک توانست با ضربات مشت مت هیوز را در راند اول ، ناک آوت نماید .

مبارزه دهم جان جونز درمقابل کوینتون جکسون
برنده مبارزه : جان جونز
جان جونز توانست جکسون را با قفل گردن ، در راند چهارم ، وادار به تسلیم نماید .