جمعه 12 خرداد 1402  | English -  فارسی
جستجو: 

آموزش ان بی ام

تكنيكهاي ان بی ام در يرگيرنده تكنيكهاي ايستاده - تكنيكهاي روي خاك و تكنيكهاي بغل كردن وگرفتن ميباشد. در اين روش  ضربات مشت - ضربات پا – ضربات آرنج و زانو – پرتابها و گرفتنها به هنرجويان آموزش داده ميشود. با ارائه تكنيكهاي متنوع هنرجويان به اين توانايي دست ميابند كه در مبارزات بر اساس موقعيت قرار گرفته شده از تكنيكهاي متناسب با آن استفاده نمايند و بدين ترتيب مبارزه خود را به نحو مطلوب به پايان برسانند.

دفاع شخصي

دوره هاي دفاع شخصي به شما امنيت و طيب خاطر ميدهد به اين سبب كه شما با داشتن اين تكنيكها شانس بيشتري براي سالم ماندن و دوري از درگيري خواهيد داشت.
توانايي دفاع از خودتان و دوستان و خانواده از موقعيت هاي خطرناك حائز اهميت ميباشد.
حملات خشونت بار به طور ناگهاني و سرزده پيش مي آيند. اين حملات بيش از چند ثانيه نمي انجامند اما تاثير فيزيكي و روحي آن در تمام مدت زندگي همراه شخص ميباشد. ادامه متن


هنر سلاحها


در هنر سلاحها با كارايي سلاحهايي همچون چوب بلند چوب كوتاه آرنيس تونفا و چاقوها و طناب در مبارزه آشنا ميشويد .
متدلوژي آموزش سلاحها متفاوت ميباشد زيرا مفاهيم تكنيكها نسبت به نحوه اجراي تكنيكها متفاوت ميباشد.
و به جاي تكيه انحصاري بر روي اجراي تكنيكها بر روي مفاهيم و اصول تكنيكها نيز تمركز داده شده است.
ارايه اين امر سبب بوجود آمدن تدريجي درك بالايي از هنر شده كه به اين واسطه هنرجو سيستم بي نظيري از سبك مبارزه كردن را از خود نشان ميدهد.
وقتي شخصي به شما حمله ور ميشود شما زماني براي فكر كردن نداريد و براي دفاع چاره اي جز نشان دادن عكس العمل سريع و غريزي نداريد . اين حق مسلم شماست كه در برابر اينگونه حملات آموزش ببينيد و با يادگيري اين فنون بتوانيد به طور غيرارادي از خود عكس المعل صحيح و طبيعي نشان دهيد. ادامه متن